Glorix Bleek Eucalyptus – VoordeligInslaan.nl

Glorix Bleek Eucalyptus


Glorix

8714100141120

3 Op voorraad

Actie prijs €1,99 Normale prijs €2,29
Glorix Bleek Eucalyptus 750ml Gebruik Glorix Eucalyptus Bleek voor een 100% hygiënische reiniging! Ideaal schoonmaakmiddel voor de wc en ander sanitair met een heerlijke Eucalyptus geur. Glorix Extended Power is de nieuwe generatie bleek met Anti-Kalk. Tot 3x langere bescherming tegen kalkaanslag! De formule beschermt het toilet actief, zelfs na...

Glorix Bleek Eucalyptus 750ml

Gebruik Glorix Eucalyptus Bleek voor een 100% hygiënische reiniging! Ideaal schoonmaakmiddel voor de wc en ander sanitair met een heerlijke Eucalyptus geur.

Glorix Extended Power is de nieuwe generatie bleek met Anti-Kalk. Tot 3x langere bescherming tegen kalkaanslag!

De formule beschermt het toilet actief, zelfs na het doorspoelen. Glorix Bleek biedt langdurige, actieve bescherming tegen onhygiënisch vuil.

Gebruiksaanwijzing:

• Kindveilige sluiting

• Om de fles te openen: dop samendrukken en drukzones aan beide kanten van de dop en tegen de wijzers van de klok indraaien

• Na gebruik: de fles goed hersluiten tot een klik hoorbaar is.

Onverdund: Toiletpot - spuit Glorix Original Bleek dagelijks onder de toiletrand en laat her product 15 minuten inwerken om onhygiënisch vuil en vlekken te verwijderen. Keuken/Badkamer afvoerputje - spuit het product in de afvoer om schoon te maken en nare geurtjes tegen te gaan. Laat het 2-3 minuten inwerken, daarna goed naspoelen met water.

Verdund: voor het schoonmaken van uw sanitair in badkamer en toilet, gebruikt u 60 ml Glorix op 5L water. Enkele ogenblikken laten inwerken en daarna naspoelen.

Gebruik altijd een plastic emmer. Geschikt voor gebruik in septische putten (20ml). 1 dop = 15ml.

Waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Voordeliginslaan.nl heeft een groot assortiment voordelig geprijsde schoonmaakartikelen. Bestel online Glorix Bleek met Eucalyptus geur, wij staan graag voor u klaar!